Tineke Politieke en maatschappelijke Opstellingen RwandaWie is Tineke?

Ik ben Tineke Brackel, geboren in 1960. Van jongs af aan heb ik me gerealiseerd dat kennis van buiten en weten van binnenuit komt. Mijn gave is het vermogen om snel de kern van de zaak te raken en de oorzakelijke verbanden te doorzien. Ik wil daarbij zo snel mogelijk alle krachten voor herstel en verandering kunnen mobiliseren. Die krachten liggen in de mens of de organisatie zelf verscholen.


Vanaf 1995 werk ik als zelfstandige. Alles wat ik nodig had om dit waar te maken, is me sindsdien ook toegevallen. Inmiddels ben ik in Nederland bekend als een ‘Professional Supporter’. Ik ben life&career-coach, counsellor en trainer, gespecialiseerd in systemische familie-, organisatie- en maatschappelijke opstellingen. Ik faciliteer verschillende vormen van dialoog. Daarbij bouw ik bruggen op alle niveaus: individu, groep, team, organisatie, samenleving en cultuur.

Met Merk in Actie worden merken en bedrijven begeleid hoe zij hun produkt op de markt brengen. De levensvatbaarheid checken en optimaliseren. Ik merk daarin een grondpatroon: Wanneer het fundament van het produkt qua economie-ecologie-ethiek als gelijkzijdige driehoek in balans is met de ego-nomie ;-), duurzaamheid en levensvatbaarheid op alle terreinen een automatisch gevolg is.

Mijn focus in alles is om de essentie in beeld te brengen, de vraag onder de vraag naar boven te halen en ruimte te geven.

 

 

Ik werk individueel en in (netwerk)organisaties in Nederland, Duitsland, Engeland, Rwanda, Luxemburg, Italië, Gambia en Senegal.

Waartoe ik me geroepen voel:

De essentie in beeld brengen! De kernvraag onder de vraag! Verhelderen wat er schuilt onder het gedrag van een persoon of team. Bij elke consultatie is dat ten diepste waar het voor mij om gaat.

Mensen ondersteunen op eigen kracht hun plek te (h)erkennen. Eigen wijsheid daadwerkelijk inzetten.

interne energie vrijmaken, prikkelen, stimuleren en vitaliseren In organisaties.

Triple A-rating verbinden met 'triple E' (economie, ecologie en ethiek) waardoor cultuur, samenleving en waarden bestaansrecht krijgen naast economisch belang.


In al deze processen staan individuen in relatie tot hun omgeving centraal. Met hun hele hebben en houden.

Opgeleid in:

  • Het leven is voor mij de grootste leerschool, de HES: de Hogere Emotionele School
  • Cranio Sacraal therapie, Somato Emotional Release, certificering
  • Lead&Facilitatie Large Group Intervention, Team Syntegrity, certificering
  • Beeldhouwen in steen, hard en zachte materiaal
  • Reïntegratie en loopbaanbegeleiding
  • Conflictbemiddeling
  • Socratische gespreksmethode
  • Stemwerk, J.R. Toussaint
  • De Baak, breed bedrijfskundige bijscholing
  • HBO-Verpleegkunde, specialisatie in kinderen, pubers en jong volwassenen.                                         Fysiek,mentaal,emotioneel, vooral: wezenlijk

 

Kortdurende scholingen:

Innerlijke Krijgskunst

Geweldloze Communicatie

Focussen     Enneagram     Psychodrama

Technologies for Creating vlgs Robert Fritz

Beeldhouwen:

Verspreid over deze site ziet u een aantal van mijn beelden.

De beelden zelf zijn te zien en te koop bij mijn atelier op het terrein 1800 Roeden in Amsterdam!

 


ik volg de steen, ga dan letterlijk aan de slag
de steen ontmoet mijn intuïtie.
de steen draagt al haar wijsheid in zich,
ik mag die wijsheid, die essentie in beeld brengen.
en dan is de cirkel rond.

 

Beelden worden ook in opdracht gemaakt!

Meer weten?  www.brackel.eu