Mar 9, 2012

Maatschappelijke, politieke- & samenlevingsvraagstukken middels opstellingen.

 


Ik+jij=maatschappij

Het systeem (h)erkennen - potentie ont-dekken - impuls geven!

Dit intiatief is in 2010 tot stand gekomen. Voor verslagen zie ook ikplusjijismaatschappij.nl

Vanaf 2012 vinden deze opstellingen vooral plaats in overleg met een vraaghebbende.

Bestuurders, belanghebbenden en -stellenden met een onderzoeksvraag kunnen hier terecht.

Op locatie of op een mooie plek!

Datum en tijd: Volgens afspraak.

Investering: in overleg.

Voor de route klik hier